Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z. Menu-Optionen


2023

Christian Cichowski

Non omnis moriar.../ Nie wszystko umiera

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

Christiana Cichowskiego.

Odszedł od nas za wcześnie, niespodziewanie, po cichu. Pozostawił szerokie grono osób, z którymi aktywnie działał i realizował swoje pasje. Przeżył 77 lat.

W Berlinie był nauczycielem i wieloletnim członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”. Od początku przyjacielem i cichą podporą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Już pod koniec lat 90-tych, jako nauczyciel Towarzystwa „Oświata” wędrował po Berlinie od punktu nauczania do punktu nauczania z plecakiem wypchanym atlasami geograficznymi, aby uczniom „Oświaty” przybliżać geografię Polski. Dodatkowo był skarbnikiem w zarządzie Towarzystwa wielu kadencji. Aktywnie współpracował z polonijnymi klubami turystycznymi w Berlinie. Po założeniu w 2012 roku Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie był jej przyjacielem i wsparciem. Dyskretnie obecny we wszystkich działaniach, pozostawał na drugim planie: skromny, spokojny, małomówny, dyskretny, łagodny, służący radą i pomocą, zawsze, gdy było trzeba i do końca.

Na Śląsku był profesorem i wychowawcą I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Jego pasją były góry. Jako nauczyciel geografii był pomysłodawcą i organizatorem rajdu turystycznego po polskich górach zwanego do dziś „Rajdem Słowaka”. To z jego inicjatywy uczniowie Liceum im. Słowackiego pierwszy raz w 1977r. wybrali się na rajd pieszy do Węgierskiej Górki. Osobiście uczestniczył we wszystkich 43 rajdach i stał w kręgu przekazując uścisk przyjaźni śpiewając „Ogniska już dogasa blask”.
Dziś przyszło nam stanąć w pożegnalnym kręgu bez Ciebie Christianie... „przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia...”

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd i Członkowie
Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie

Berlin, 15.05.2023Kronika - Chronik
20230513_Nagroda_dla_Krystyny_Koziewicz

PODZIĘKOWANIE
dla Zarządu Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie

Pragnę serdecznie podziękować Członkom Kapituły nagrody polonijnej Najlepsza z Najlepszych za przyznanie mi prestiżowej statuetki za działalność na rzecz wspólnoty polskiej w Berlinie.
Dziękuję również za przepięknie zorganizowane uroczyste wręczenie mi nagrody.
Ewie Marii Slaskiej dziękuję za wygłoszoną laudację pełną pochwał, a także przypomnienia, jak bardzo jestem od ponad 25 lat związana z Polonią.
Dziękuje wszystkim tym, którzy mnie inspirują do dokumentowania życia Polaków i Polonii na obczyznie. Polonia to środowisko niezwykle kreatywne, twórcze i dobrze zorganizowane. W mej pracy reporterskiej utrwalam te fakty i wydarzenia, które w gąszczu historii mogą umknąć. Chodzi mi o to, by z perspektywy historycznej dawać dobry przykład aktywności społecznej przyszłym pokoleniom, a także przyczyniać się do pogłębiania wiedzy na temat polskiej emigracji w Niemczech.

Krystyna Koziewicz

Berlin, 14.05.2023

2023.05.13 Dzień Polonii 2023.05.13 Tag der Polonia

relacja video na stronie facebook.com/Polska360.org:

2023.05.13 Tag der Polonia
Festyn Polonijny - Dzień Polonii

w sobotę 13.05.2023r, od godź. 11,
Ratusz Reinickerdorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin

Dzień Polonii w Berlinie tradycyjnie obchodzony jest wspólnie na wielkim festynie polonijnym przez rzeszę zamieszkałych w Berlinie Polaków i Polonię, która w ten sposób manifestuje w stolicy Niemiec związek z Krajem oraz pokazuje, że Polacy w Berlinie są silną grupą. Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie T.z. Wybrana przez organizatorów formuła open air umożliwia udział każdemu dla kogo dobry obraz Polski i Polaków w Berlinie jest ważną wartością i pozwala włączyć się w obchody ich niemieckim sąsiadom.

Pod flagą biało-czerwoną na placu przed ratuszem dzielnicy Reinickendorf organizacje polonijne, polonijni artyści i restauratorzy od rana do wieczora prezentowali swoją działalność i przysmaki polskiej kuchni pokazując w ten sposób swój potencjał i zapraszając do wspólnego działania wszystkich tych, którzy jeszcze nie znaleźli swojego miejsca w polonijnych związkach.

Od ponad 20 lat z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przedstawiciele polskiego rządu składają życzenia ponad 20-milionowej grupie ludzi mieszkających na stałe poza granicami Kraju. Wyrażają swoje uznanie za działania Polonii na rzecz umacniania polskiej tożsamości narodowej i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą, a także za aktywność w celu szerzenia dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania oraz aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby oraz promocji języka polskiego i umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną. W życzenia te wspisane są zadania, które przed Polakami na świecie stawia państwo polskie, z nich też wyrosła idea festynu polonijnego w Berlinie. Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie aktywizuje organizacje polonijne i ich członków, aby byli na co dzień faktycznymi ambasadorami Polski w stolicy Niemiec, jak coraz częściej nazywani są Polacy mieszkający za granicą.

Festyn odwiedzili ważni goście: gospodarze ratusza i dzielnicy: Burmistrz Reinickendorf Pani Emine Demirbüken-Wegner oraz Radna Dzielnicy Reinickendorf Julia Schrod-Thiel, Kierownik Referatu ds. Środowiska i Ruchu drogowego. Pani Burmistrz jak co roku przejęła patronat honorowy i wspierała organizatorów udzielając miejsca i infastruktury. Jej ciepłe i konkretne słowa dotyczące przyszłej współpracy skierowane do uczestników festynu były gorąco oklaskiwane. Z Polski na festyn przyjechali: Poseł na Sejm RP, Pani Joanna Fabisiak, Senatorowie Senatu RP: Pani Halina Bieda, Pan Wojciech Ziemniak, Pan Beniamin Godyla oraz Dyrektor Centrum Kultury w Radzinkowie Pani Justyna Konik i wójt gminy Krasocin, Pan Ireneusz Gliściński. W czasie oficjalnego otwarcia Przewodniczący Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Ferdynand Domaradzki szczególnie gorąco dziękował Pani Burmistrz i Senatorom ze Śląska p. Halinie Bieda i p. Beniaminowi Godyli. Bez ich osobistego zaangażowania program Dnia Polonii w Berlinie nie byłby tak bogaty i kolorowy. Z Warszawy życzenia i prezent dla Polonii Berlina: polską flagę od kancelarii prezydenta przywiozła Pani Alicja Brzan-Klos. W imieniu prezesa Stowarzyszenia „Wpólnota Polska” Pania Piotra Bonisławskiego przekazała ona prezenty i życzenia.

W czasie oficjalnego otwarcia statuetką „Najlepszy z Najlepszych” uhonorowana została Krystyna Koziewicz, dziennikarka polonijna, fotografka, blogerka, autorka. Zarząd Polskiej Rady statuetkę tę przyznaje w uznaniu zaangażowania i działalność na rzecz Polonii Berlina. Także Ferdynand Domardzki odebrał z rąk Senatorów wyróżnienie: Medal Senatu RP za jego zaangażowanie na rzecz Polonii.

W sobotni poranek 13.05.2023r. ´już po raz 10 na placu przed ratuszem Reinickendorf wyrosło polonijne miasteczko, gdzie na pięknych biało-czerwonych straganach polonijne organizacje z Berlina prezentowały swoją działalność i proponowały warsztaty i gry dla najmłodszych. Oprócz berlińskich organizacji polonijnych na festynie prezentowały się także polsko-niemieckie organizacje. Przedstawiciele Partnerstwa Miast Berlin-Szczecin zaprezentowały wyniki 25-lecia współpracy. Na festyn zaprosili gości ze Szczecina, którzy na stoisku prezentowali region Zachodniopomomorski i miasto oraz pokłosie 25-lecia tych ważnych polsko-niemieckich działań. Na scenie ustawionej na środku placu od samego rana występowały polonijne zespoły i grupy pokazując kulturalny potencjał Polaków oraz wkład obywateli polskiego pochodzenia w ż ycie kulturalne stolicy Niemiec. Zarząd Polskiej Rady szczególną wagę przykłada do tego, aby promować polską młodzież i dzieci. Dlatego od pierwszego festynu gośćmi szczególnymi są „Krakowiacy”- zespół folklorystyczny Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth, która w tym roku będzie obchodzić swoje 25-lecie. W przepięknych strojach regionalnych młodzi artyści prezentowali suitę lubelską i rzeszowską oraz krakowiaka w dwóch odsłonach, w aranżacji grupy dzieci młodszych i starszych. Publiczność oklaskiwała ich szczególnie serdecznie, podobnie jak grupę flagową Polskiej Misji Katolickiej. Grupa ta działająca przy polskim kościele w Berlinie po raz pierwszy pokazywała ten wyjątkowy sposób modlitewnego skupienia. Na festyn w Berlinie Rada zaprasza co roku młodzież polonijną z innych miast, aby w ten sposób wspierać młodych artystów w Niemczech. W tym roku do Berlina przyjechała grupa folklorystyczna „POLONIA” z Hanoweru. Polonijna młodzież zaprezentowała poloneza z mazurem w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego. W strojach ludowych zatańczyli kujawiaka i na koniec przeprowadzili konkurs wiedzy o polskich tańcach narodowych. W godzinach popołudniowych wystąpiły polonijne zespoły muzyczne, które znane są z występów w berlińskich klubach: „New Voice System”, „Korkoro”, „Bloody Kishka”, „Beuth Six”.

Występy berlińskich artystów przeplatane były występami zespołów i grup z Polski. Z Poznania przyjechał duet wokalny CÓRY. Z gminy Krasocin na Kielecczyźnie „Kapela Krasocka”. Jak co roku do współpracy Rada Polska zaprosiła przedstawicieli jednego regionów Polski, aby w sercu Berlina mogli zaprezentować piękno polskiej kultury i tradycji. Gościem specjalnym byli: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” i Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” im. Józefa Słodczyka. Prezentowali oni bogactwo i różnorodność kultury Śląska, zarówno poprzez piękno i zróżnicowanie strojów ludowych regionu oraz humor i melodyjność śląskich piosenek. O dobry humor i radosny nastrój zadbali także polonijni restauratorzy: Polskie Bistro z Tempelhof, sklepy „U Zosi” ze Spandau i Moabit oraz Grabowski-Pierogi. Przysmaki polskiej kuchni wybornie smakowały polskiej i niemieckiej publiczności. Opiekę medyczną zapewniła berlińska Malteser. Opiekę medialną nad impezą przejęło Radio Cosmo, gazeta „Kontakty” oraz Telewizja Internetowa Polska 360. Ponad milon odbiorców na całym świecie mogło zobaczyć, jak Polonia Berlina manifestuje swoją obecność i obchodzi swoje święto w stolicy Niemiec.

Wszystko odbywało się w radosnej i sympatycznej atmosferze. Nic dziwnego, że rozbawiona publiczność dawała się łatwo zaprosić do tańca zarówno w rytm piosenek ludowych, pop, rap, jak i mocnego rockowego bitu. Kulminacją był wieczorny koncert zespołu „GOOD MUSIK FANS”. Polonia nie chciała wypuścić artystów ze sceny aplaudując i powtarzając za wokalistą Jarosławem Pikulą słowa znanego przeboju Lombardu: „Przeżyj to sam”. I tak przez cały dzień pod berlińskim ratuszem na placu w Reinickendorf pod biało-czerwoną flagą brzmiała polska muzyka i piosenki. Pogoda była przepiękna. Publiczność dopisała. Wprawdzie silny wiatr pozrywał niektóre dachy straganów, za to polskie flagi powiewały mocno na wietrze.

Projekt współfinansowany jest ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds.Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W imieniu Zarządu Polskiej Rady w Berlinie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, animatorom i artystom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu festynu Dzień Polonii 2023.

Text: Małgorzata Tuszyńska Fotos: Stefan Dybowski

Interview z Małgorzatą Tuszyńską - Wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie:

2023.05.13 Dzień Polonii - Webinar


20230508 Ratusz Reinickendorf spotkanie

Dnia 8 maja 2023r. odbyło się spotkanie Zarządu polskiej Rady z nową panią Burmistrz dzielnicy Reinickendorf – Emine Demirbüken-Wegner.

Właśnie na placu przed Ratuszem Reinickendorf już od 12 lat Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie organizuje festyn - "Dzień Polonii" z okazji Święta Polonii i Polaków za Granicą.

Przewodniczący Polskiej Rady, pan Ferdynand Domaradzki przedstawił pani Burmistrz plan przebiegu naszego festynu. Omawialiśmy sprawy pozwoleń i finansowania, szczegóły organizacyjne, jak np. zapewnienie dostępu do skrzynki elektrycznej. Obiecaliśmy, m.in.: chronić rabaty kwiatowe poprzez ogrodzenie ich taśmami na słupkach.

Pani Burmistrz już w poprzednim roku była gościem na naszych imprezach i wspiera nasze działania.

Mamy nadzieję, że i ten festyn, będący wkładem obywateli polskiego pochodzenia w życie kulturalne stolicy Niemiec, przebiegnie w radosnej atmosferze pod naszą biało-czerwoną flagą.


Dzien_Polonii_Wspolnota_Polska

Dzien_Polonii_Wspolnota_Polska
20230502_dzien_polonii_pozdrowienia


DRODZY RODACY!

2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto państwowe Polski i święto nas wszystkich, zamieszkałych poza jej granicami. To wielki zaszczyt dla nas, że obchodzimy nasze święto wraz z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jednego z najważniejszych symboli naszej ojczyzny i w przeddzień Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Te dni świąteczne, to dla nas czas gorący, gdyż Rada Polonii Świata, wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” przygotowuje obecnie największe tegoroczne polonijne wydarzenie - VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca tego roku.

Święto wszystkich Rodaków mieszkających poza Polską wiąże się ściśle z historią zajadów Polonii z całego świata. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, realizując z inicjatywy Senatu, apel II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Pułtusku w 2001 r., ustanowił dzień 2 maja, świętem państwowym, Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Zaszczytnym akt uhonorowania osób żyjących poza granicami Polski ustanowiono w 2002 roku:

„Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”.

Święto jest również okazją, aby powiedzieć: dziękuję. Jesteśmy wdzięczni Państwu Polskiemu za wszelkie wsparcie jakiego nam udziela. Przypomnijmy też, że wielka i wszechstronna działalność polonijna to przede wszystkim zaangażowanie i ogromna praca społeczna tysięcy działaczy. W tym dniu szczególnym pragniemy im za to jak najserdeczniej podziękować.

W imieniu Prezydium Rady Polonii Świata życzę wszystkim Rodakom na całym świecie wszelkiej osobistej pomyślności, a polonijnym organizacjom i ich działaczom wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polaków poza jej granicami.

Jarosław Narkiewicz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Polonii Świata


2023.04.29 otwarcwie wystawy Robert Schuman

Czy możliwe jest bycie skutecznym politykiem a równocześnie głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem?
Przykład Roberta Schumana, jednego z ojców-założycieli zjednoczonej Europy pokazuje, że tak.

Zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej osobie Roberta Schumana
w sobotę 29 kwietnia 2023r. o godz. 19:00
w kruchcie bazyliki św. Jana Chrzciciela w Berlinie (Südstern),
a następnie na spotkanie z prof. Zbigniewem Krysiakiem, twórcą Instytutu Myśli Schumana, w Domu Jana Pawła II (za bazyliką)


nowy Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie

W niedzielę 19 marca Walne Zgromadzenie członków Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie wybrało na następne trzy lata Zarząd Polskiej Rady piątej kadencji.

Na przewodniczącego zebrani wybrali ponownie Ferdynanda Domaradzkiego oraz pozostałych członków zarządu: Małgorzatę Tuszyńską - I zastępcę, Izabellę Modrzejewską – Sekretarza, Marka Radocha - Skarbnika. Do grona zarządu dołączył Jacek Hermann, jako nowy II wiceprzewodniczący Rady. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Georg von Borzestowski, Beata Banachowicz i Jan Tyburski.

W swoim sprawozdaniu z działalności ustępującego Zarządu przewodniczący powiedział m.in.:
„Ostatnia kadencja pracy zarządu Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie upłynęła w czasie pandemii.(...) Praca Zarządu Polskiej Rady w tych trudnych dla wszystkich latach skoncentrowana była z jednej strony na utrzymaniu wydarzenień kulturalnych, które na stałe weszły do kalendarza polonijnego w Berlinie, z drugiej na inicjowaniu i wspieraniu nowych aktywności.
Jako Zarząd Polskiej Rady bardzo aktywnie wypełnialiśmy swoją misję, by służyć Polonii berlińskiej w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polaka w Niemczech i tworzeniu dobrego oblicza naszego Kraju w Berlinie. Jesteśmy przekonani, że udało nam się zachęcić wiele rodzin o polskich korzeniach do aktywnego pielęgnowania polskiej tożsamości. Możemy powiedzieć, że nasze zadania statutowe i zadania, które polski MSZ opisał w Programie Współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, wypełniamy bardzo dobrze.
Wszyscy wiemy, że cała działalność polonijna oraz zadania, które nas czekają, nie mogą być zrealizowane bez społecznego zaangażowania, które jest podstawą działania wszystkich organizacji polonijnych. Doceniamy bardzo pracę wszystkich członków w ich rodzimych organizacjach i chcemy w tym miejscu wyrazić wszystkim nasze uznanie za aktywną pracę na rzecz środowiska polonijnego w stolicy Niemiec.”


Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie T.z. to organizacja dachowa skupiającą 11 największych i najstarszych organizacji polonijnych w Berlinie. Są to organizacje pielęgnujące polską kulturę i tradycje, ale także prowadzące naukę języka polskiego, działalność turystyczną, gospodarczą i sportową. Do najbardziej znanych imprez polonijnych organizowanych przez Radę w Berlinie należą obchody Święta Dnia Polonii w formie majowego festynu: „Polonia-Tag / Dzień Polonii” przed ratuszem Reinickendorf, ale także jesienny festyn „Zabawa bez Granic” skierowanego do młodych polskich rodzin.

Text: M.Tuszyńska
Fotos: Stefan Dybowski
Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla Prezesa Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie - Ferdynanda Domaradzkiego.
Z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uhonorowano Ferdynanda Domaradzkiego medalem okolicznościowym w uznaniu szczególnych zasług dla promocji kultury polskiej oraz pracy na rzecz Polonii. Oprócz codziennej pracy dla Polonii szczególnie podkreślano wkład pracy Przewodniczącego Polskiej Rady w Berlinie w akcje pomocy charytatywnej dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz aktywny udział Rady w organizacji pobytów edukacyjnych dzieci i młodzieży polonijnej realizowanych we współpracy z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia w Katowicach.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołał w 1992 roku ówczesny marszałek Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego, aby umacniać więzi Polaków za granicą z Macierzą oraz wspierać struktury Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne na świecie.

Wręczenia okolicznościowego medalu w przepięknej Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dokonywali Prezes Stowarzyszenia Piotr Bonisławski, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stefan Gajda oraz Alicja Brzan- Kloś członek Zarządu.

Wśród wyróżnionych znaleźli się Prezydenci Miast współpracujących ściśle z Górnośląskim Oddziałem w akcjach charytatywnych i w akcji „Podaruj znicz na Kresy” - dziś niemal znaku firmowego oddziału w Katowicach: Mariusz Wołosz Prezydent Bytomia, Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa oraz Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza, ale także Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicewojewoda Jan Chrząszcz. Do laureatów należą także Senator RP Halina Bieda wspierająca Stowarzyszenie w pracach związanych z edukacją i akcjach charytatywnych, ale także Dyrektor IPN z Warszawy Adam Siwek i z Biura IPN w Katowicach Ryszard Mozgol oraz ks. Lesław Kryża, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, ks. Jan Łojczyk Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, Jan Rosół Prezes PCK w Bytomiu. W uznaniu oddanej pracy na rzecz Stowarzyszenia uhonorowano członków i sympatyków Stowarzyszenia oddanych partnerów w realizacji rozlicznych projektów z dziedziny edukacji dzieci młodzieży polonijnej, organizacji wypoczynku połączonego z nauką języka polskiego i historii Polski, pomocy charytatywnej i zdrowotnej Polakom na Wschodzie, dbałości o miejsca pamięci, polskie cmentarz, wsparcia organizacji polonijnych poza Krajem w utrzymywaniu polskości i podtrzymujących tradycje konstytuujące polską tożsamość.

W licznych projektach Rada Polska w Berlinie współpracowała aktywnie z Górnośląskim Oddziałem w Katowicach i może poszczycić się realnymi owocami tej współpracy. Do najnowszych jej efektów należeć będzie wymiana pomiędzy Szkołą Europejską z Berlina i Szkołą Baletową z Bytomia. Uczniowie z Berlina pojadą w czerwcu do Polski pogłębiać wiedzę na temat historii Polski i tańców narodowych, a uczniowie z Bytomia przyjadą we wrześniu do Berlina odbyć wspólne warsztaty w poszukiwaniu polskich śladów w Berlinie oraz warsztaty taneczne. Projekt zakończy wspólny występ dla Polonii Berlina.

Ceremonia wręczania medalu odbyła się w niezwykle dostojnym miejscu: przepięknej Sali Sejmowej gmachu Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Budynek ten wzniesiony w latach dwudziestych był największym wówczas architektonicznie budynkiem w Polsce, a jubileusz Stowarzyszenia obchodzony w tak ważnym dla historii Polski miejscu miał szczególną wymowę. Uroczystość miała bardzo podniosły i wzruszający charakter, ponieważ wielu wyróżnionych czuło się osobiście zaangażowanymi w centralny temat pracy Katowickiego Oddziału pomocy mniejszości polskiej obwodu lwowskiego i żytomierskiego, edukacji dzieci i młodzieży poza granicami Kraju oraz opieki nad nekropoliami polskimi.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i gratulujemy Ferdynandowi Domaradzkiemu i wszystkim członkom Polskiej Rady bardzo serdecznie.
Piotr Świderskinekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku lat 77 odszedł od nas

śp. Piotr Świderski

miłośnik turystyki, pionier turystyki polonijnej, założyciel i wieloletni prezes Klubu PTTK im. Korfantego w Berlinie, działacz na rzecz krajoznawstwa, turystyki i kultury polskiej w Berlinie.

Był pomysłodawcą i organizatorem comiesięcznych spacerów po Berlinie i Brandenburgii, podczas których uczestnicy dowiadywali się o wydarzeniach historycznych, kulturalnych, podziwiali zabytki i obiekty architektury regionu.

Obok aktywnej turystyki pieszej śp. Piotr Świderski był organizatorem wielu wystaw tematycznych pokazujących piękno polskiej przyrody i jej zabytki, architekturę oraz historię Polski.

Za swoją działalność polonijną w roku 2018 Rada Polska Związek Krajowy w Berlinie uhonorowała Zmarłego statuetką „Najlepszy z Najlepszych”.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego w BerlinieMsza święta za śp. Piotra odbędzie się
w piątek 24.03.2023r. o godz. 18,
w bazylice św. Jana przy Lilientahlstr. 5, 10965 Berlin


Konkurs Być Polakiem 2023


Zapraszamy

dzieci, młodzież i nauczycieli
do udziału w XIV Edycji Konkursu
"Być Polakiem"Konkurs Być Polakiem 2023
Termin nadsyłania prac konkursowych: 18.03.2023r.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.bycPolakiem.pl oraz na facebooku

20230211_Bal_Lagow
Polonijny Karnawał
- 20 lat Balu Walentynkowego Polonii Berlina

W drugi weekend lutego odbył się tradycyjny Polonijny Bal Walentynkowy na Zamku Joannitów w Łagowie. Od dwudziestu lat Ferdynand Domaradzki i Polska Rada zapraszają Polonię z okazji Walentynek na bal do Polski, aby hucznie obchodzić to święto. Także i w tym roku wielu Polonusów – miłośników dobrej zabawy i karnawału - przyjechało do Łagowa, aby godnie uczcić święto św. Walentego.

Zamek w Łagowie, dość często wybierany był przez organizatorów na miejsce tego spotkania ze względu na swoją gościnność, wyśmienitą kuchnię, dobrą organizację i bliskość komunikacyjną, ale Bale Walentynkowe odbywały się także w innych miejscach gościnnej ziemi lubuskiej w Słubicach, Rzepinie, Słońsku, Sulęcinie, Dychowie, Kostrzyniu, Winnicy, Barlinku, czy Maciejowicach.

Na początku balu Ferdynand Domaradzki przywitał gości i wraz z parą królewską Markiem Radochem i Ewą Nowak, panującą od poprzedniego balu, wręczył wszystkim Paniom wiosenne walentynkowe kwiaty. Po ceremonii powitania, para królewska powiodła uczestników do poloneza, którego układ przygotowała tradycyjnie Małgorzata Sitek.

Zgodnie z tradycją Panowie przygotowali wybór najpiękniejszych wierszy o miłości i recytowali je dedykując swoim wybrankom serca.

O północy Król Marek i Królowa Ewa wystąpili z orędziem do uczestników apelując, aby troski i smutki zapomnieć. Monarcha zachęcał do wspólnego intensywnego świętowania, bowiem nawet najlepszy król po czasie się nudzi, dając w ten sposób przyzwolenie do ponownych wyborów.

Polonia po raz kolejny wybrała Królową i Króla Balu. Parą królewską dziewiętnastej kadencji zostali Iwona Rybandt i Zbigniew Kalandyk. Król Marek i Królowa Ewa panowali dwa lata ze względu na przerwę spowodowaną koronawirusem.

Na dwudziestolecie Polonijnego Balu Walentynkowego przybyli goście polonijni z Hanoweru - działacze klubu SC Polonia oraz oczywiście poprzednie pary królewskie z Berlina. Zabawa trwała do białego rana.

Następnego dnia punktualnie o 11:00 po śniadaniu uczestnicy udali się do rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” koło Torzymia, aby przejść ścieżką przyrodniczo-leśną nad Jezioro Jasne i zakończyć spotkanie ogniskiem i gawędą nadleśniczego o bogactwie przyrody lasów lubuskich.

Dobra wiadomość dla Berlina i tych, którzy w tym roku pozostali w domu: wybory nowej pary królewskiej już za rok!Text/Fotos: Małgosia Tuszyńska


20230128_WOSP.jpg

20230128_WOSP_final.jpg


W styczniu po raz kolejny zagra

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

31 Finał odbędzie się 29 stycznia 2023, ale berliński sztab już w połowie stycznia planuje pierwsze imprezy.

14 stycznia o godzinie 18.00 w Klubie Polskich Nieudaczników zagra Stan Zawieszenia i Przemysław Walkowicz. Podczas koncertu czekają na Państwa niespodzianki, a wszystko po to aby zebrać do puszki jak najwięcej pieniędzy na walkę z sepsą!

28 stycznia o godzinie 11.00 zapraszamy na morsowanie z Oświatą. Spotykamy się przy Jagdhaus na Niederneuendorfer Allee 80, 13587 Berlin Spandau. Jak zwykle będzie dużo śmiechu i pozytywnej energii. Zapraszamy dużych i małych.

29 stycznia na mieście będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Na pewno będziemy pod polskimi kościołami, przy Bramie Brandenburskiej i na Alexanderplatz. Pamiętajcie, że pieniążki można wrzucać już do puszek stacjonarnych i sztabowej puszki wirtualnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FB WOŚP Berlin,
oraz na stronach internetowych: Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie i Kontaktów.

...
Copyright © Polska Rada - Związek krajowy w Berlinie T.z.