Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z. Menu-Optionen


2019.11.10 Święto Niepodległościtekst: Małgorzata Tuszyńska
zdjęcia: Jerzy Górny, Małgorzata Tuszyńska
NIEPODLEGŁEJ - STO JEDEN LAT !!!

Polonia Berlina obchodziła sto pierwszą rocznicę Niepodległej wspólnie z najmłodszym pokoleniem Polaków. W niedzielę w przeddzień 11 listopada aulę Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth wypełnili do ostatniego miejsca goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Do tradycji dobrej współpracy szkoły z Zarządem Polskiej Rady należy organizacja obchodów Święta Niepodległości.

W tym roku w programie znalazły się pieśni Stanisława Moniuszki. W ten sposób wspomniano 200. rocznicę urodzin tego romantycznego kompozytora. Pieśni Moniuszki oraz wiązankę polskich i niemieckich pieśni zaprezentował polsko-niemiecki chór „SPOTKANIE” pod kierunkiem p. Agnieszki Wolf. Chór rozpoczął uroczystość intonując hymn Polski oraz Gaude Mater Polonia. Występy chóru publiczność przyjęła owacyjnymi brawami, doceniając pracę niemieckich chórzystów wykonujących polskie utwory oczywiście czysto po polsku.

Tańce narodowe: poloneza i mazura z brawurą zatańczyli „Krakowiacy” – zespół folklorystyczny działający przy Szkole Europejskiej pod kierunkiem p. Dyrektor Ewy Kampes. Widzowie podziwiać mogli także młodszych artystytów - wychowanków szkoły, którzy zatańczyli krakowiaka. Młodzi artyści zdobyli gromkie owacje publiczności. W ten sposób nagrodzono precyzję aranżacji i wykonania. Występom na scenie towarzyszyła wystawa prac uczniów szkoły pod tytułem „Walczyli o polskość” pokazująca bohaterów walki o Niepodległą oraz powstań Śląskich. Wystawa jest pokłosiem projektu: „Jedno serce - dwie ojczyzny” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Rodzina polonijna” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Katowicach.

Dyrektor Szkoły witając gości mówiła, że jest dla niej zaszczytem z okazji Święta Niepodległości gościć w murach szkoły Polonię i Polaków mieszkających w Berlinie i cieszy się, że współpraca z Polską Radą układa się tak dobrze. Przewodniczący Polskiej Rady Ferdynand Domaradzki składał życzenia wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość i zapraszał do wspólnego śpiewania pieśni legionowych i patriotycznych wraz z zespołem BLOODY KISHKA pod kierunkiem Wojtka Zawadzkiego. Po raz pierwszy od 10 lat na sali zabrakło Konsula Generalnego RP, który nie znalazł czasu, aby wraz z Polonusami i najmłodszym pokoleniem Polaków w Berlinie świętować NIEPODLEGŁĄ.Kronika - Chronik


2019.08.22 Zusammenarbeit mit BKM

Spotkanie z Prof. Moniką Grütters

Podczas tegorocznego spotkania gospodarczego urzędu dzielnicy Reinickendorf na Farmie Młodzieżowej Lübars, 22.08.2019, mieliśmy okazję podziękować pani profesor Monice Grütters, Pełnomocniczce Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, BKM za wieloletnią dobrą współpracę i wspieranie naszych projektów.
Bez pomocy BKM Polska Rada, Związek Krajowy w Berlinie, nie byłby w stanie zrealizować wielu kulturalnych wydarzeń typu Dzień Polonii, Festyn Jesienny, Koncert Noworoczny itp. Na wspieranie projektów w oparciu o Polsko-Niemiecki Traktat o Dobrym Sąsiedztwie z 17. czerwca 1991 roku Republika Federalna przeznacza rocznie 300.000 Euro.
Projekty Polonii, które zasługują na wsparcie w ramach tego budżetu, muszą służyć zachowaniu i pielęgnowaniu polskiej mowy, kultury i tradycji w Niemczech oraz przyczyniać się do dialogu pomiędzy obydwa narodami poprzez zapoznanie się z kulturą kraju sąsiada. Niezależna komisja dokonuje dwa razy w roku fachowej oceny projektów, które ubiegają się o dofinansowanie.


Treffen mit Prof. Monika Grütters

Beim Wirtschaftstreffen des Bezirksamt Reinickendorf in der Jugendfarm Lübars hatten wir am Mittwoch, 22.08.2019, die Gelegenheit Frau Prof. Monika Grütters Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM für die langjährige, gute Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Projekte zu danken.
Ohne die Unterstützung der BKM hätte der Polnische Rat, Landesverband Berlin, viele Veranstaltungen wie Tag der Polonia, Herbstfest, Neujahrskonzert u. ä. nicht realisieren können. Für die Förderung von Projekten auf der Grundlage des deutsch-polnischen Vertrages vom 17. Juni 1991 stehen dem Bund zur Zeit jährlich 300.000 Euro zur Verfügung.
Projekte der Polonia, die gefördert werden, sollen u. a. zur Erhaltung und Pflege der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland und Vertiefung des Dialogs zwischen beiden Ländern durch gegenseitige Kenntnis der Kulturen beitragen. Eine externe und unabhängige Jury, die die Projekte fachlich bewertet, tagt zweimal jährlich.

2019.09.08_festyn

2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn

festyn "ZABAWA BEZ GRANIC" w Berlinie
8 września 2019


Festyn jesienny organizowany od lat przez Polską Radę, Związek Krajowy w Berlinie, stał się stałą datą w polonijnym kalendarzu wydarzeń. Miejsce, w którym odbywał się festyn, malownicze łąki na północy miasta pomiędzy Lübars a Blankenfelde, znane jest w międzyczasie wielu polskim i niemieckim rodzinom. W słoneczną i ciepłą niedzielę goście festynu przez cały dzień mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach, skierowanych dla wszystkich grup wiekowych.
Dzieci wraz z rodzicami brały udział w konkursie latawców, zajmowały się robótkami ręcznymi na stanowisku Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, skakały po dmuchanym zamku lub brały udział w II Biegu Przełajowym - Niepodległa.
Dalszymi atrakcjami skierowanymi do dzieci i młodzieży był plener malarski, warsztaty grafitti, ścieżka zdrowia „fit und aktiv” i wiele innych.
Dorośli mogli sprawdzać swoją wiedzę w konkursie o niepodległości Polski, grać w tenisa stołowego lub badmintona.
Przez cały dzień na scenie występowały polonijne grupy muzyczne z Berlina, ich program nawiązywał do znanych polskich przebojów.

Dla uczestników konkursów organizatorzy zadbali o nagrody, puchary, medale oraz książki. Nagrody wręczane były przez członków zarządu Polskiej Rady, Związku Krajowego w Berlinie, oraz przedstawicieli Ambasady RP w Berlinie – Konsula Generalnego Piotra Golemę oraz Konsula ds. Polonii Jowitę Wencius.
Przez cały dzień (od godziny 11 do 18) na łąkach coś się działo. Po godzinie piętnastej na scenie zabrali głos: przedstawiciel Ambasady RP w Berlinie – Konsul Generalny Piotr Golema oraz polityk CDU – przewodniczący frakcji tej partii w Parlamencie Berlina, Burkard Dregger.

Słoneczna pogoda oraz profesjonalnie przygotowany program imprezy były magnesem dla wielu polskich i niemieckich rodzin, festyn cieszył się bardzo dużą frekwencją.
Projekt zrealizowany został dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec. Współorganizatorami byli Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Polonii w Berlinie, Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” oraz Służba Maltańska, zaś parnterami medialnymi wydarzenia było „Radio Cosmo”, „Polonia Berlin.De”, „Kontakty” oraz „Polonia Viva”.


tekst: Joanna Trümner
zdjęcia: Jerzy Górny
2019.09.08_festyn

Festyn „Spiel ohne Grenzen” in Berlin
am 8. September 2019


Das Herbstfest wird seit Jahren durch den Polnischen Rat in Deutschland, Landesverband Berlin organisiert, er ist zu einem festen Termin im Kalender der Polonia-Events geworden. Der Ort, wo das Fest stattgefunden hat, malerische Wiesen im Norden der Stadt, zwischen Lübars und Blankenfelde, sind inzwischen zahlreichen polnischen und deutschen Familien bekannt.
An einem sonnigen und warmen Sonntag konnten die Teilnehmer des Festes den ganzen Tag lang an zahlreichen Attraktionen für alle Altersgruppen teilnehmen.
Kinder nahmen gemeinsam mit den Eltern an Drachenwettbewerb teil, bastelten auf dem Stand des Polnischen Schulvereins „Oświata”, hüpften an der Hüpfburg oder nahmen am II Geländelauf „Niepodległa“ (die Unabhängige) teil. Weitere Attraktionen für Kinder und Jugendliche waren: Malerei- und Graffitiworkshops, Sportangebot „Fit und aktiv”, das Puppentheater „Halina“ und vieles mehr.
Erwachsene konnten ihr Wissen in einem Quiz über die Unabhängigkeit Polens unter Beweis stellen, Tischtennis oder Badminton spielen.
Den ganzen Tag traten auf der Bühne die Bands der Polonia mit einem Programm aus bekannten polnischen Hits auf.

Die Veranstalter bereiteten für die Teilnehmer von Wettbewerben Preise, Pokale, Medaillen und Bücher vor. Die Auszeichnungen wurden durch Vorstandsmitglieder des Polnischen Rates, Landesverband in Berlin, und Vertreter der Polnischen Botschaft, Generalkonsul Piotr Golema und Konsulin für Angelegenheiten der Polonia Jowita Wencius verliehen.
Den ganzen Tag lang (von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr) gab es auf den Wiesen in Lübars viel zu tun. Kurz nach 15.00 Uhr kamen auf der Bühne Vertreter der Politik – Generalkonsul der Polnischen Botschaft in Berlin Piotr Golema und Vorsitzender der CDU Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin Burkard Dregger zu Wort.

Sonniges Wetter und ein professionell vorbereitetes Programm waren ein Magnet für zahlreiche polnische und deutsche Familien, das Herbstfest war sehr gut besucht.
Das Projekt wurde realisiert dank der finanziellen Unterstützung des Polnischen Außenministeriums und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Mitgestaltet wurde das Event durch die Polnische Botschaft, Geschäftsstelle der Polonia in Berlin, den Polnischen Schulverein „Oświata” und den Malteser Hilfsdienst. Zu den Medienpartnern des „Spiels ohne Grenzen“ zählten „Radio Cosmo”, „Polonia Berlin.De”, „Kontakty” und „Polonia Viva”.

2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn 2019.09.08_festyn

2019.09.01 Gedenken des 1. September


  Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden herzlich ein zum

Gedenken aus Anlass des 80. Jahrestags
des deutschen Überfalls auf Polen
und des Beginns des Zweiten Weltkriegs

am 1. September 2019 um 13 Uhr


auf dem Askanischen Platz in Berlin auf der Rückseite der Ruine des Anhalter Bahnhofs

Es werden sprechen:
Prof. Dr. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und Sejmmarschallin Elżbieta Witek (tbc)
Prof. Dr. Zbigniew A. Kruszewski, Teilnehmer des Warschauer Aufstands

Der Deutsch-Polnische Chor „Spotkanie“ wird das Gedenken begleiten.

Der Einladung schließen sich an:
die Bundestagspräsidenten a.D. Prof. Dr. Rita Süssmuth und Dr. h.c. Wolfgang Thierse,
der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors Prof. Dr. Andreas Nachama und
der Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung a.D. Florian Mausbach.

Einladungstext.pdf  Impresje fotograficzne ze spływu kajakowego w Spreewald zorganizowanego pod patronatem Polskiej Rady w Berlinie w terminie 10 sierpnia 2019
2019.08.10 Kajakizdjęcia: Isabella Piegsa-Romanowskajubileusz

JUBILEUSZ 35-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKI PROBOSZCZA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W BERLINIE

Trzydzieści pięć lat temu 19 czerwca ks. Marek Kędzierski, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, odebrał święcenia kapłańskie w Lądzie nad Wartą, w najstarszym opactwie cysterskim w Rzeczypospolitej. Od tamtej pory jako Salezjanin pracował najpierw w Polsce, a od 2002 r. w Berlinie.

Ten wyjątkowy dzień ks. Marek postanowił obchodzić zwyczajnie, bez wielkiej wrzawy. Od 20 lat w środy odprawia mszę w kościele St. Marien na Spandau. Także i w tą środę 19.06.2019 modlił się w tym samym kościele. Mszę w Bazylice św. Jana, kościele parafialnym PMK w Berlinie, pozostawił wikaremu. Do kościoła na Spandau przybyła grupa wiernych. Była intencja specjalna za księży i wszystkich tych, z którymi przyjmował święcenia kapłańskie. W homilii ksiądz Marek nawiązał do słów św. Pawła, który w liście do Koryntian przyznawał, że wie, iż praca misyjna to trudna służba. Mszę koncelebrował ks. Mrowiec, były rektor PKM w Niemczech. Na koniec gratulowali przedstawiciele grup parafialnych, chóru oraz Polonii. Serdeczne słowa do naszego Jubilata skierował dyrektor Biura Polonii Alexander Zając. W imieniu Rady Polskiej Związku Krajowego gratulowali: Ferdynand Domaradzki prezes wraz z zastępcą Małgorzatą Tuszyńską.

W swoim liście skierowanym do Jubilata powiedzieli:
„Dziękujemy za wszystkie lata Księdza służby w Berlinie jako kapłan, proboszcz, katecheta, animator życia kulturalnego parafii i Polonii, za budowanie polskiej wspólnoty parafialnej w stolicy Niemiec i wspieranie nas w naszych wysiłkach, aby zachować wierność Polsce i Bogu oraz za życzliwość i wsparcie działań Polskiej Rady w Berlinie.”

jubileusz


  jubileusz

2019.06.28-30 Kajaki


  Zapraszamy na weekendowy spływ kajakowy na Myśli organizowany pod patronatem Polskiej Rady w Berlinie w terminie 28–30 czerwca 2019


Zainteresowanych spływem prosimy o kontakt:
Isabella Piegsa-Romanowska
isapr@arcor.de, tel. AB 77 208 7922019.07.05-14 Kajaki


  Zapraszamy na spływ kajakowy dla młodzieży i dorosłych pod patronatem Polskiej Rady
na Drawie, Korytnicy i Mierzęcką Strugą.
w terminie 05 - 14 lipca 2019Zainteresowanych spływem prosimy o kontakt.
Zapisy prowadzi Isabella Piegsa-Romanowska
isapr@arcor.de, Tel. AB 77 208 792

Dzien Polinii 19.05.2019

20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii

Dzień Polonii w Berlinie 19. maja 2019

Święto Polonii i Polaków za Granicą, ustanowione przez Sejm RP w roku 2002, weszło na stałe w kalendarz wydarzeń polskich ale przede wszystkim polonijnych. Z tej okazji Polska Rada Związek Krajowy w Berlinie od ośmiu lat organizuje w dzielnicy Reinickendorf festyny ludowe, popularną w Berlinie formę świętowania, w którą z chęcią wpisują się i Polacy, choć nie brak głosów, że warto by może wymyślić inną, nową, nowocześniejszą formę świętowania. Jednak, póki co, Polonia świętuje na festynach, zabawach i koncertach.

Tak więc także i w tym roku 19 maja na placu przed ratuszem dzielnicy Reinickendorf od godziny 11 do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewała polska mowa, śpiew, muzyka. Trochę tańczono, chętniej jednak goście po prostu słuchali, jedli i popijali, a przede wszystkim paradowali wokół placu, zapoznając się z ofertą kupców, gastronomów, rzemieślników, ale też licznie odwiedzając barwne stoiska informacyjne organizacji polonijnych, klubów, instytucji, w których Polacy aktywnie spędzają wolny czas. Dorośli oblegali stoisko z piwem (była niebotyczna wręcz kolejka!), dzieci - dmuchany plac zabaw, były warsztaty dla dzieci i młodzieży, a na scenie pod gołym niebem odbywały się koncerty muzyczne na żywo.

Pogoda w tym roku wyjątkowo dopisała, na placu przed ratuszem zgromadziło się mnóstwo ludzi, przyszły wielopokoleniowe rodziny z dziećmi, młodzież szkolna, studenci, obcokrajowcy oraz zaproszeni goście z kręgów dyplomacji, polityki, kultury, biznesu i nauki.

Tegoroczne ósme obchody Dnia Polonii upamiętniały 30 rocznicę okrągłego stołu, pierwszych po części wolnych wyborów i transformacji ustrojowej. Z tej okazji słynna grupa muzyczna Lombard przygotowała multimedialny program „Drogi do Wolności”. Festyn stał się też okazją do przeprowadzenia mini kampanii wyborczej do Parlamentu EU –na scenie pojawili się niemieccy kandydaci partii chrześcijańskiej CDU, którzy zabrali głos, zapewniając Polonię i Polaków o swej niezmiennej dla nas życzliwości. Niby miło było tego posłuchać, ale z drugiej strony wielu uczestników uznało, że było to działanie jednak nie na miejscu. Bo oczywiście dobrze, żebyśmy pamiętali o naszym wspólnym europejskim domu i o zbliżających się wyborach – ale jeśli święto Polonii ma być forum działań politycznych, to powinny się były zaprezentować i inne partie polityczne, a nie tylko CDU.

Licznie zgromadzoną publiczność powitał przewodniczący Polskiej Rady, Ferdynand Domaradzki. Mówił o tym, że nasza polonijna wspólnota to efekt długoletniej pracy i wysiłków wielu działaczy polonijnych.

Wystąpiła też pani konsul ds. Polonii, Jowita Wencius, burmistrz dzielnicy Reinickendorf, Frank Balzer, przewodniczący frakcji CDU parlamentu berlińskiego, Burkhard Dregger. Z pewnym opóźnieniem pojawił się też koordynator ds. Polonii, poseł na Sejm Wojciech Ziemniak oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin Pani Violetta Lisinska.

Zebrani dwukrotnie odśpiewali hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”, raz wspólnie ze szczecińską Orkiestrą Wojskowa, a raz z zespołem Lombard. Ogromną frajdę sprawiło rozpoczęcie programu artystycznego, kiedy na hasło „Poloneza czas zacząć” uformował się barwny korowód taneczny. Polacy ochoczo włączali się w zbiorowy taniec, przede wszystkim jednak nader chętnie śpiewali wraz z muzykami znane polskie przeboje.

Co było w programie?
Najmłodsi mieli okazję obejrzeć teatrzyk kukiełkowy Halina, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło grup i zespołów folklorystycznych, wystąpił zespół Krakowiacy z Berlina oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej. Największą sensacją i niespodzianką był jednak koncert Wojskowej Orkiestry ze Szczecina ze znakomitym repertuarem piosenek rozrywkowych oraz pieśni sławiących piękno naszego kraju.

Wielkie uznanie należy się zespołowi Sklep z Ptasimi Piórami ze Szczecina i Kapeli dętej Fanfare Gertruda z Berlina. Podobały się też koncerty takich znanych berlińskich formacji muzycznych jak Bloody Kishka z nowym repertuarem, Stan Zawieszenia czy Nielegalni Chłopcy. Gwoździem programu był koncert zespołu Lombard z multimedialnym programem „Drogi do Wolności”. Polonia miała okazję przeżyć jeszcze raz rok 1989, który w pamięci Polaków pozostał jako okres wielkiego przełomu, dający nadzieję na lepsze jutro. Marzenia o wolnej Polsce ziściły się, choć pewnie nie wszyscy czują się zwycięzcami, ale to już sprawa indywidualna każdego Polaka.  

Na zakończenie wspomnę jeszcze o nastrojach panujących na festynie. Było radośnie, bo jak się nie cieszyć na widok dawnych znajomych. To rzadka okazja, by spotkać się w jednym miejscu, uciąć sobie pogawędkę, wspominając wspólnie spędzone chwile sprzed lat. Zmieniliśmy się od tego czasu, oczywiście, ale dobrze jest choć na krótko być znowu razem. Dzień Polonii stwarza świetną po temu okazję.

Udany był to dzień!


tekst: Joanna Trümner
zdjęcia: Krystyna Koziewicz


Dzien Polinii 19.05.2019

Der Tag der Polonia in Berlin am 19. Mai 2019

Tag der Polonia und der Polen im Ausland, der durch den Sejm der Republik Polen 2002 ins Leben gerufen wurde, ist zu einem festen Datum im Kalender der Polonia-Events geworden. Aus diesem Anlass organisiert der Polnische Rat, Landesverband Berlin bereits seit acht Jahren ein Straßenfest vor und in dem Rathaus des Bezirks Berlin-Reinickendorf. Diese in Berlin äußerst populäre Veranstaltungsform wird von Polen gerne in Anspruch genommen, auch wenn es Stimmen gibt, dass man sie durch eine neue, moderne Art des Feierns ersetzen soll. Die Polonia feiert bis auf weiteres auf Festen und Konzerten.

Auch in diesem Jahr erklang am 19 Mai vor dem Rathaus Reinickendorf von 11 Uhr früh bis in die späten Abendstunden die polnische Sprache, Gesang und Musik. Einige Festbesucher tanzten, viele hörten einfach zu, aßen und tranken, man durchquerte den Platz und lernte die Angebote polnischer Organisationen, Händler, Essensstände, Handwerker und Institutionen. Erwachsene belagerten den Verkaufsstand mit Bier (die Schlange war riesig), Kinder die Hüpfburg. Es gab Bastelstände für Kinder und Jugendliche, auf der Open Air Bühne wurde mit kurzen Pausen ununterbrochen live Musik präsentiert.

Das Wetter war sehr gut, den Weg zum Rathaus fanden viele Gäste, darunter Mehrgenerationenfamilien mit Kindern, Jugendliche, Studenten, Ausländer und geladene Gäste aus den Kreisen der Diplomatie, Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.

Der diesjährige Tag der Polonia brachte den 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Runden Tisches sowie die ersten (teilweise) freien Wahlen und die Systemtransformation in Polen in Erinnerung. Aus diesen Anlässen bereitete der Star des Abends, die Musikgruppe Lombard ein multimediales Programm „Wege zur Freiheit“ vor. Das Fest bot Gelegenheit, an die anstehende Europawahl zu erinnern, auf der Bühne erschienen zwei Kandidaten der Berliner CDU, die Bereitschaft zur weiteren Unterstützung der polnischen Bürger in Berlin zum Ausdruck brachten. Unter den Festteilnehmern gab es vereinzelt Stimmen, dass diese Art von Parteiwerbung nicht angebracht sei. Wir sollen selbstverständlich an unser gemeinsames europäisches Haus und an die anstehenden Wahlen zum Europa-Parlament denken, dennoch sollte der Tag der Polonia kein Forum für politische Aktivitäten sein. Falls doch, so sollten auch andere Parteien außer der CDU eine Chance erhalten sich vorzustellen.

Ferdynand Domaradzki, der Vorsitzende des Polnischen Rates, Landesverband Berlin, begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Er sprach davon, dass die Gemeinschaft der Polonia als Ergebnis langjähriger Arbeit und Bemühungen von aktiven Mitgliedern der Polonia entstanden ist.

Auch die Konsulin für die Angelegenheiten der Polonia bei der Polnischen Botschaft, Jowita Wencius, der Bürgermeister des Bezirks Reinickendorf, Frank Balzer sowie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger kamen zu Wort. Mit einiger Verspätung erschien bei der Veranstaltung der Sejm-Abgeordnete und Koordinator füf die Angelegenheiten der Polonia Wojciech Ziemniak und Vertreterin des Präsidenten der Stadt Stettin, Frau Violetta Lisinska.

Die polnische Nationalhymne „Jeszcze Polska nie zginęła“ wurde zweimal gemeinsam gesungen – zuerst mit dem Stettiner Militärorchester, dann mit der Band Lombard. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte der gemeinsame Umzug zu einer bekannten Polonaise. Man tanzte und sang gemeinsam mit den Musikern auf der Bühne bekannte polnische Hits. Was gab es im Programm?

Die Jüngsten konnten ein spannendes Spektakel des Puppentheaters Halina sehen, es gab Auftritte von Folkloregruppen, darunter „Krakowiacy“ aus Berlin und „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej“ aus Goleniów.

Die größte Überraschung war Auftritt des Militärorchesters aus Stettin mit sehr schönem Repertoire – einer Mischung aus Unterhaltungsmusik und Liedern über die polnische Heimat.

Große Anerkennung verdient die Gruppe „Sklep z Ptasimi Piórami” aus Stettin und Blaskapelle Fanfare-Gertrude aus Berlin. Auch Auftritte von polnischen Bands aus Berlin Bloody Kishka mit neuem Repertoire, Stan Zawieszenia oder Illegal Boys überzeugten das Publikum.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war Konzert der Gruppe Lombard mit multimedialem Programm „Wege zur Freiheit“. Durch den gesamten Tag wurden wir professionell von dem Moderatorenpaar – Monika Sędzierska und Marcin Antosiewicz begleitet. Die Stimmung während des Fests war sehr gut, fröhlich und ausgelassen, man traf viele Bekannte. Tag der Polonia bot eine gute Gelegenheit um Bekannte zu treffen und zu plaudern. Das Fest war sehr gelungen! Die Veranstaltung wurde dank der Hilfe zahlreicher Mitglieder und Sympathisanten des Polnischen Rates in Berlin und gute Organisation möglich.

Finanziert wurde der Tag der Polonia aus den Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, des Außenministeriums der Republik Polen und der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Der Ehrengast der diesjährigen Veranstaltung war die Stadt und Gemeinde Stettin, die mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Bus (50 Personen) anreiste. Die Stadt und Gemeinde Stettin präsentierte ihr kulturelles und touristisches Angebot und richtete eine Einladung zum Kennenlernen dieser grenznahen Region an die Gäste des Festes.

Besonderer Dank gilt dem Schirmherr der Veranstaltung, dem Bürgermeister des Bezirks Reinickendorf, Frank Balzer und seinem Team.

20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii 20190519_dzien_polonii

VI_Rajd_PTTK 06.04.2019


PTTiK BERLIN (Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin) oraz klub PTTK im. W. Korfantego
zapraszają na VI Polonijny Rajd Pieszy.

06.04.2019 o godz.13:30

Dalsze nformacje na www.pttk-berlin.deZapraszamy
dzieci, młodzież i nauczycieli
do udziału w XXII Edycji Konkursu

"Igłą Malowane"

Nadsyłanie prac konkursowych do 28.03.2019 r.
Szczegółowe informacje o konkursie
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs „Igłą Malowane” 2019
letnie kursy języka i kultury polskiej 2019

oferuje

letnie kursy
języka i kultury polskiej

Szczegółowe informacje o kursach
Termin składania wniosków upływa 18.03.2019 r.
summer courses of Polish language and culture 2019

offers

summer courses of
Polish language and culture

Details on nawa.gov.pl
Deadline for submitting the application is 18.03.2019W dniach 23 i 24  lutego 2019 r. w Domu Polskim „Haus Concordia” w Herdorf - Dermbach odbyło się
drugie spotkanie organizacji polonijnych
w celu  dalszego omówienia projektu integracji organizacji polonijnych i ustalenia projektu statutu przyszłej organizacji dachowej skupiającej organizacje polonijne w Niemczech.
Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie obecne dachowe organizacje  i inne organizacje polonijne, które brały udział w pierwszym spotkaniu  w październiku ubiegłego roku.
Zebrani przyjęli wersje roboczą statutu „Collegium” oraz wybrali grupę roboczą, której zadaniem będzie przygotowanie zebrania założycielskiego nowej polonijnej organizacji dachowej.


Według założeń ustalonym na spotkaniu, opracowna wersja robocza statutu zostanie rozesłana do uczestników spotkania w celu podjęcia nad nim dyskusji.
Zebranie założycielskie nowej organizacji dachowej organizacji polonijnych jest planowane jesienią bieżącego roku.


relacja: Andreas Holm (1. Wiceprzewodniczący, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury  Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.) 
An die Mitgliedsorganisationen und Fördermitglieder des Landesverbandes Polnischer Rat in Berlin

EINLADUNG

zur ordentlichen Delegiertenversammlung
am 3.März 2019 um 16 Uhr

in der „Fließtal-Reithalle“, Zabel-Krüger-Damm 229, 13469 Berlin


Tagesordnung:
  1. Eröffnung der Versammlung
  2. Überprüfung der Mandate und Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Genehmigung der Tagesordnung
  4. Bericht des Vorstands
  5. Bericht des Schatzmeisters
  6. Bericht der Finanzrevision
  7. Diskussion und Entlastung des Vorstands
  8. Verschiedenes
  9. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen
Ferdynand Domaradzki, Vorsitzender

Konkurs Byc Polakiem 2019

Zapraszamy

dzieci, młodzież i nauczycieli
do udziału w X Edycji Konkursu

"Być Polakiem"Nadsyłanie prac konkursowych do 03.03.2019 r.
Szczegółowe informacje o konkursie: www.swiatnatak.pl19.01.2019 Koncert Noworoczny

W niedzielę 19 stycznia 2019r.
odbył się Koncert Noworoczny
i uroczysta gala "Najlepszy z Najlepszych"


2018


Copyright © Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.