Zabel-Krüger-Damm 229, 13469 Berlin                                                 e-Mail: post@polskarada-berlin.de

Nowości - AktuellesO nas - Über unsZarząd - VorstandStatut - Satzung • Archiwum - Archiv • Impressum

2017 2016 2015Longin Komolowski


30 grudnia 2016 r. odszedł od nas Longin Komołowski
- wielki przyjaciel Polaków zamieszkałych poza granicami kraju.

Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do ostatniej chwili, dzielnie zmagając się z chorobą nowotworową. Utraciliśmy powszechnie szanowanego i Drogiego nam człowieka, Który przez ostatnich siedem lat walczył o życiowe sprawy Polonii i Polaków na obczyźnie.

Organizatorzy, uczestnicy oraz Jury Konkursu "Być Polakiem" zdają sobie sprawę jak wiele zawdzięczają Jego pomocy i zaangażowaniu.

Pragniemy wyrazić głęboki żal, łącząc się w żałobnym smutku z żoną Zofią i całą rodziną naszego Zmarłego Przyjaciela.

Organizatorzy, uczestnicy oraz Jury Konkursu "Być Polakiem"
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt "Język polski w Niemczech-tożsamość, konsolidacja, perspektywa" realizowany w roku 2016 przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech pod egidą Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja dobiega końca.
Na stronie projektu można przeczytać aktualną informację o dofinansowaniu szkól polonijnych i wyjazdów edukacyjnych do Polski młodzieży polonijnej oraz poznać beneficjentów projektu: szkolapopolsku.de

Fundacja_Wspierania_Kultury_M_Reja Federalny_Zwiazek_Nauczycieli_Jezyka_Polskiego Polska_Rada_Zwiazek_Krajowy

Spotkanie Wigilijne Polonii w Berlinie
IV KONGRES ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH

W dniach 09. - 10.12 2016 odbył się czwarty już z kolei Kongres Organizacji Polskich w Niemczech. Spotkanie miało miejsce w berlińskim przedstawicielstwie Landu Nordhein – Westfalii.

W piątek przedstawiciele organizacji polonijnych spotkali się z pełnomocnikami krajowymi do spraw Polonii oraz posłami Bundestagu i członkami polsko – niemieckiej grupy parlamentarnej.

Zaproszonych gości powitali: Sekretarz Stanu ds. Integracji w Ministerstwie Pracy , Integracji i Spraw Socjalnych w Nadrenii Północnej – Westfalii pan Thorsten Klute i pan Alexander Zając z Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Pan Zając dokonał również prezentacji polskich organizacji w Niemczech, a pan Józef Malinowski przedstawił dokonania Związku Polaków w Niemczech oraz Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Porta Polonica.

Pan Wiesław Lewicki mówił o Biurze Polonii w Niemczech oraz o portalu internetowym Polonia - Viva.

O sytuacji związanej z integracją i nauczaniem języka polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii mówiła pani Ewa Miżejewska i pan Klute.

Po południu odbyły się obrady Kongresu, w których uczestniczyli oprócz wyżej wymienionych osobistości: Dr Jörg Bentmann z Federalnego Ministerstwa Spraw wewnętrznych, prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska pan Longin Komołowski, przewodniczący polsko – niemieckiej grupy parlamentarnej pan Thomas Nord oraz pan Michał Dworczyk, przewodniczący sejmowej komisji Łączności z Polakami za granicą.

Swoją obecnością zaszczycił obrady pan profesor doktor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech wraz z małżonką.

Następnie odbyło się podium dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Moderację przeprowadziła pani Magda Gwóźdź-Pallokat z Deutsche Welle.
Dyskusja dotyczyła kilku istotnych dla mieszkających w Niemczech Polaków zagadnień.
Została poruszona sprawa uczestnictwa w życiu społecznym Niemiec, rozdrobnienia i wielości małych organizacji polonijnych, co prowadzi do niewielkiej skuteczności i siły przebicia polskiego Lobby.

Mówiono o sytuacji tzw. młodej emigracji, która okazuje niewielkie zainteresowanie dzialalnością polonijną i to nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie.

Jednakże najważniejszym tematem i to takim, który wzbudził wiele emocji, było nauczanie języka polskiego. Temat ten wymaga intensywnej współpracy w oparciu o konstruktywne, konkretne, rzeczowe i spokojne rozmowy.

20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres 20161209_kongres

tekst i zdjęcia: Graża GrużewskaPodczas kolejnego zebrania przedstawicieli Zarządów organizacji polonijnych w Berlinie, które odbyło się 20.11.2016 w Fließtal Reithalle, w siedzibie Polskiej Rady w Berlinie, zostały poruszone liczne kwestie związane z działalnością Polskiej Rady oraz innych organizacji polonijnych, animatorów życia społeczno-kulturalnego oraz mediów polonijnych.

Zgromadzonych gości przywitał Przewodniczący Polskiej Rady w Berlinie Pan Ferdynand Domaradzki, który podczas swojego wystąpienia omówił sprawy związane z bieżącą problematyką polonijną, przedstawił plan działania Polskiej Rady w kolejnym roku kalendarzowym, a także przybliżył szczegóły współpracy organizacji polonijnych z MSZ i Konsulatem Ambasady Polskiej w Berlinie.

Po wystąpieniu Przewodniczącego głos zabrał Konsul Generalny RP w Berlinie Pan Marcin Jakubowski, który m.in. przedstawił konsula ds. Polonii w Ambasadzie RP w Berlinie Pana Marka Sorgowickiego. Przedstawiciele Konsulatu i Ambasady poinformowali przedstawicieli Polonii o planie działania placówek dyplomatycznych, który dotyczy przede wszystkim wzmożonej pracy nad poprawą sytuacji nauczania języka polskiego w Niemczech, wspieranie organizacji polonijnych, a także skupienie działań na nowym pokoleniu emigracji - jako istotnej i równie aktualnej kwestii.

W zebraniu uczestniczył również dyrektor Biura Polonii Aleksander Zając, który podsumował działania Biura Polonii, a także obchody 25-lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. W ramach otwartych kwestii pojawiły się m.in informacje o Dniu Otwartym Notariatu, który odbędzie się w sobotę 26 listopada w godzinach 10.00-16.00 w Ambasadzie RP w Berlinie, o planowanym przez Polską Radę i partnerów 4. Kongresie Organizacji Polonijnych, a także kwestie indywidualne zgłoszone przez uczestników.

W drugiej części zebrania uczestnicy i organizatorzy mieli okazję wysłuchać autora najnowszej publikacji naukowej w całości poświęconej kondycji i sytuacji, polskich organizacji i stowarzyszeń w Niemczech. Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, socjolog, badacz - był gościem specjalnym zebrania Polskiej Rady. Badacz w krótkim podsumowaniu przedstawił najważniejsze wnioski dotyczące długofalowych badań naukowych prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat z udziałem Polonii z Niemiec.

Po części oficjalnej przybyli goście mieli możliwość porozmawiać ze sobą i wymienić uwagi dotyczące wzajemnej działalności przy przygotowanym na tę okazję poczęstunku.

20161120_zebranie 20161120_zebranie 20161120_zebranie 20161120_zebranie 20161120_zebranie

tekst i zdjęcia: Martyna Weilandtpainting

zaproszenie.pdf

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja_Wspierania_Kultury_M_Reja
Federalny_Zwiazek_Nauczycieli_Jezyka_Polskiego
Polska_Rada_Zwiazek_KrajowyKatharina-Heinroth-Grundschule SESB De/Pl w Berlinie
oraz Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech

ZAPRASZAJĄ
wszystkie dzieci uczące się języka polskiego
w wieku od 7 do 10 lat z Berlińskiego Okręgu Konsularnego

do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM pt.:

„W krainie polskich legend”

Konkurs organizowany jest z okazji 1050-lecia powstania Państwa Polskiego.

Prace konkursowe na temat polskich legend dotyczących
początków Państwa Polskiego wykonane dowolną techniką
prosimy przesłać do 30.11.2016r.
na adres:
Katharina-Heinroth-Grundschule SESB Deutsch/Polnisch,
Münstersche Str.15-17, 10709 Berlin.

Regulamin konkursu:
www.szkolapopolsku.de/konkurs-plastyczny-w-krainie-polskich-legend/Projekt jest współfinansowany przez Senat RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r." w ramach zadania publicznego: „Język polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa” oraz przez Ambadadę RP w Berlinie


Harald Alexa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wsparcie dla szkół polonijnych i nauczycieli języka polskiego w Niemczech

Trwa nabór wniosków w projekcie „Język polski w Niemczech - tożsamość, konsolidacja, perspektywa”,
który ma na celu wsparcie społecznych szkół polonijnych oraz promocję języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Promocji i Koordyncji Języka Polskiego w Niemczech w ramach programu bezpośredniego wparcia szkół polonijnych realizowanego ze środków Senatu RP z programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Polską Radę w Berlinie oraz Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

Fundacja_Wspierania_Kultury_M_Reja Federalny_Zwiazek_Nauczycieli_Jezyka_Polskiego Polska_Rada_Zwiazek_Krajowy


Wnioski można składać do 15 listopada 2016 r. przy pomocy formularza znajdującego się na stronie projektu: www.szkolapopolsku.de

Program wsparcia dotyczy trzech priorytetów:
- nauczanie
- projekt/wyjazd do Polski
- doskonalenie zawodowe

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się w dokumencie „Zasady przyzna-wania dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, prespektywa” na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiegow Niemczech d/s Programu: Małgorzata Tuszyńska
email: m.tuszynska@szkolapopolsku.de
tel: 030/62609178 w dni robocze w godz. 17:00-20:00


Nowy rok szkolny PTS „Oświata” w Berlinie zainaugurowano szkoleniem kadry pedagogicznej.

Nowy rok szkolny 2016/17 w społecznych szkołach w Berlinie prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” zainaugurowano Radą Pedagogiczną kadry nauczycielskiej i zarządu Towarzystwa.

Berlińska „Oświata” bierze aktywny udział w projekcie „Język polski w Niemczech –tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, realizowanym ze ze środków Senatu RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, przez krakowską Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego i Polską Radą Związek Krajowy w Berlinie.

W kwietniu nauczyciele Towarzystwa uczestniczyli w szkoleniu metodycznym inaugurującym w.w projekt. W nowym roku szkolnym Zarząd Towarzystwa położył nacisk na podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu organizacji pracy i dokumentowania procesu dydaktycznego.

Na zebranie 09 września 2016r. zaproszono Małgorzatę Tuszyńską reprezentującą powołane w ramach w.w. projektu Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech. Pedagodzy i Zarząd Towarzystwa poznali szczegóły wsparcia ośrodków polonijnej edukacji oferowanego przez projekt oraz odbyli szkolenie z zakresu organizacji pracy szkoły polonijnej oraz planowania i dokumentowania pracy polonijnego nauczyciela.
Projekt przewiduje wparcie organizacji polonijnych i nauczycieli w trzech priorytetach: nauczanie; projekt/wyjazd do Polski; doskonalenia zawodowe.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek za pomocą formularza dostępnego na stronie projektu, gdzie można zapoznać się z dodatkowymi informacjami: http://szkolapopolsku.de/dofinansowanie/
Nauczyciele z zadowoleniem przyjęli możliwości wsparcia indywidualnego rozwoju zawodowego w ramach oferty projektowej, bowiem możność refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w konferencjach czy szkoleniach metodycznych staje się dla nich realną szansą dostępu do najnowszych osiągnięć glotodydaktyki i zapoznania się z tym, co w dziedzinie pracy z dziećmi dwujęzycznymi proponują np. uniwersytety na terenie Niemiec.

Dla polonijnych organizacji szczególnie istotne wydaje się, iż mogą aplikować nie tylko o refundację poniesionych wydatków na pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, czy środki trwałe, takie jak rzutnik czy aparat fotograficzny, ale także o dofinansowanie statutowej działalności, jakim jest bieżące nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski.

Przewodnicząca Towarzystwa p. Barbara Rejak, dziękując za przeprowadzenie szkolenia, podkreślała fakt, iż szkolnictwo polonijne potrzebuje zinstytucjonalizowanego wsparcia, aby zapewnić mu możliwość ciągłego rozwoju i wyjście poza działalność projektową z roku na rok.

20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie


tekst: Małgorzata Tuszyńska
zdjęcia: Małgorzata TuszyńskaBerlin głosuje 18-ego września 2016 – zagłosuj również!

2016.09.18 Berliner Wahlen


Dnia 18-ego września 2016 masz możliwość współdecydowania, kto w kolejnych pięciu latach będzie uprawiał politykę w Twojej dzielnicy (Bezirk).
Wybierz tego dnia przedstawicieli i przedstawicielki Twojego sejmiku samorządowego (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) reprezentujących interesy Twojej dzielnicy.
Zagłosuj w lokalu wyborczym lub drogą pocztową.

W jaki sposób to zrobić, o co dokładnie chodzi i dlaczego opłaca się pójść na wybory, dowiesz się tutaj: voteberlin.eu

Co robi sejmik samorządowy?

Sejmik samorządowy (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy.
Sejmik samorządowy decyduje o projekcie budżetu danej dzielnicy, czyli na co zostaną wydane pieniądze.
Po wyborach sejmik samorządowy wybiera członków i członkinie urzędu okręgowego (Bezirksamt), tzn. Pana albo Panią burmistrz oraz czworo radnych miejskich (Stadträte). Zostają oni wybrani przez zwykłą większość i kierują urzędem okręgowym.
 
Wybór Pana / Pani burmistrz przebiega zazwyczaj poprzez podanie propozycji przez najsilniejszą partię.
W celu aby większość członków i członkiń sejmiku samorządowego zgodziła się na jej wybór, najczęściej wiele z frakcji w sejmiku samorządowym musi dojść do porozumienia w wyborze jednego kandydata / jednej kandydatki.
Radcy i radczynie miejscy wybierani są następnie wg. „Proporcji partii”. To oznacza, że każda z frakcji może zaproponować w zależności od swojej wielkości jednego lub więcej radców / radczyń miejskich.
W odróżnieniu do senatu, sejmiki samorządowe są więc reprezentowane przez wiele różnych partii politycznych.
Sejmik samorządowy kontroluje urząd dzielnicowy, tj. Pana lub Panią burmistrz, radców i radczynie miejskie. To znaczy, że sejmik samorządowy sprawdza, czy członkowie i członkinie urzędu dzielnicowego dobrze wykonują swoje zadania i działają wg. decyzji sejmiku samorządowego.
Poprzez wnioski i polecenia sejmik samorządowy wpływa na pracę urzędu dzielnicowego.

Projekt prowadzony przez: minor

Finansowany przez: BLZpB_logo

Spotkania Polsko - Niemieckie 2016

deutsch-polnische Begegnungen 2016
festyn_jesienny_2016festyn_jesienny_2016

Już po raz siedemnasty Polonia w Berlinie miała okazję do zabawy - niemalże bez granic. „Spiel ohne Grenzen“ to kolejny cykl spotkań, organizowanych przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Na początku września w wyjątkowo ciepłe popołudnie, łąka pomiędzy Lübars a Blankenfelde w Berlinie, ponownie zamieniła się w polskie miasteczko. Podczas festynu można było nie tylko posłuchać polskiej muzyki, czy spróbować tradycyjnych przysmaków, ale przede wszystkim odpocząć i zrelaksować się w towarzystwie Rodaków. Polonijny „Festyn stanowi wspaniałą okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń“ - podkreślali organizatorzy. Jest to moment integrujący lokalną społeczność, a także ugruntowujący Polonię na mapie stolicy Niemiec.

I w tym roku nie zabrakło licznych atrakcji, szczególnie dla najmłodszych uczestników zabawy.
Z myślą o nich właśnie, zorganizowano wiele stoisk animacyjnych, m.in. warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, konkurs wiedzy o Berlinie i Wrocławiu.
Po raz kolejny z niedalekiego Szczecina, przyjechała do Berlina Akademia Cyrkową, która jak co roku cieszyła się dużym powodzeniem.
Popularne były warsztaty konstruowania latawca, a także graffiti na świeżym powietrzu.
Wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów dostarczyło radości nie tylko dzieciom, ale i całym rodzinom.

Podczas całodniowego festynu o oprawę muzyczną zadbał Wojciech Zawadzki z zespołu „Bloody Kishka”, natomiast o stoiska gastronomiczne zaprzyjaźnione punkty rozprowadzające polskie produkty w Berlinie, m.in. Sklepy u Zosi.

Projekty takie jak Polski Festyn: „Zabawa bez granic“ to przykład aktywnych inicjatyw integrujących społeczność berlińskiej Polonii w stolicy Niemiec.


tekst: Martyna Weilandt
zdjęcia: Remigiusz Fiedler2016.08 Ukraina

Uwaga: wycieczka jest odwołana!
Program wycieczki: czytaj dalej

  2016.07.24_kajaki_Drawa_Korytnica

Program wycieczki: czytaj dalej
201606_Ostroda

W 25-lecie podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie” Małgorzata Tuszyńska mówi o perspektywach rozwoju edukacji polonijnej w Niemczech.

W dniach 16 czerwca do 19 czerwca 2016r.w Ostródzie odbył się po raz szósty Światowy Zajazd Nauczycieli Polonijnych "WSCHÓD - ZACHÓD - ŁĄCZY NAS POLSKA".
Małgorzata Tuszyńska w referacie "Język polski w Niemczech - tożsamość, konsolidacja, perspektywa" w 25-lecie podpisania "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" omówiła stan edukacji języka polskiego w Niemczech i przedstawiła zadania jakie stoją przed polonijną oświatą wskazując na perspetywy jej rozwoju jakie daje projekt, który Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja realizuje we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego oraz Polską Radą Związek Krajowy w Berlinie poprzez, powołane ze środków Senatu RP, Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech.

W ciągu 4 dni 120 uczestników z całego świata obradowało pod hasłem : "Uczymy jak uczyć" nad przyszłością polonijnej oświaty, zapoznając się z nowymi metodami nauczycielskiego warsztatu. Konferencja ta była okazją do wymiany doświadczeń nauczania języka polskiego z wielu zakątków naszego globu. Obok licznie reprezentowanej Europy na zajazd przybyli przedstawiciele z Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Azji. Z Niemiec przyjechało 4 przedstawicieli reprezentujących polonijne organizacje oświatowe zrzeszone w Kongresie Oświaty Polonijnej: Chrześcijanskie Centrum Krzewienia Kultury i Języka Polskiego w Niemczech, Macierz Szkolną w Niemczech, Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie oraz Radę Polską Związek Krajowy w Berlinie. Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej jako organizacja polonijna wspierająca Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w organizacji zjazdu przekazało Pani Annie Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej przygotowane przez Zarząd KOP postulaty nauczycieli polonijnych z prośbą o ich uwzględnienie w przygotowywanej przez MEN „Strategii nauczania języka polskiego za granicą”. Postultaty dotyczyły podniesienia rangi szkół polonijnych na świecie i wzmocnienia pozycji polonijnych nauczycieli. Pani Minister zapewniła, że powołana przez MEN komisja ds. opracowania „Strategii” wnikliwie przeanalizuje postulaty i obiecała podjąć działania dla wzmocnienia pozycji polonijnych szkół i nauczycieli.

Zjazd stworzył okazję do spotkania z uczestniczącymi w konferencji osobami odpowiedzialnymi za wsparcie Polaków za granicą w ramach działalności organów Sejmu, Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta i Premiera.
201606_Ostroda


Dzięki temu oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności, wzajemnego poznania i budowania światowej rodziny pedagogów polonijnych, organizatorzy wskazują na konkretne efekty wsparcia rozwoju edukacji polonijnej jakim jest rozpoczęcie intensywnego dialogu mającego na celu wypracowanie prawnych i finansowych rozwiązań wspierających oświatę polonijna i polską poza granicami. Jesteśmy wdzięczni organizatorom zjazdu, iż w rocznicę podpisanego 17. czerwca w 1991r. "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" umożliwili nam podsumowanie 25 lat nauczania języka polskiego w Niemczech oraz wskazanie zadań i perspektyw dla rozwoju polonijnej oświaty w RFN. Przez ostatnie ćwierćwiecze ta bilateralna umowa między Polską a Niemcami była aktem prawnym, który pozwolił organizacjom polonijnym rozwinąć edukację języka polskiego w Niemczych. Ponadto dawał polonijnym związkom i organizacjom możłiwość rozwoju ich działalności i gwarantował wsparcie i ochronę państwa niemieckiego dla mieszkających w Niemczech Polaków, aby mogli pielęgnować polską kulturę i tradycje. Naturalnie po 25 latach trzeba oceniać zakres i wymierne skutki działania „Traktatu..”, aby dążyć do lepszej jego realizacji.

201606_Ostroda
Miejsce godne polecenia: Dom Polonii w Ostródzie
Euro 2016 w Ambasadzie RP

Mecz Polska-Niemcy, przypadający w przeddzień 25-rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, oglądał prawie co trzeci Polak. Transmisja telewizyjna przyciągnęła miliony kibiców w Polsce, ale nie tylko. W Berlinie, trudno było nie zauważyć biało-czerwonych flag, powiewających na balkonach, samochodach i umieszczonych przy polskich instytucjach. Z pewnością symbolizowały fakt, iż w tym wyjątkowym dniu niemal wszyscy byliśmy kibicami.

Wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w ramach Euro 2016, obejrzał mecz Polski z Niemcami, w towarzystwie przedstawicieli Polonii. Spotkanie odbyło się na terenie polskiej ambasady w Berlinie. Wydarzenie było przykładem na to, jak pozytywnie sport łączy ludzi. Podczas spotkania obecny był Ambasador Polski w Berlinie dr Jerzy Margański, a także Kierownik Wydziału Konsularnego RP Marcin Jakubowski.

Zaproszenie do polskiej ambasady w Berlinie przyjęli liczni działacze polonijni i osoby zaangażowane w pogłębianie polsko-niemieckich relacji na terenie stolicy Niemiec. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, którą reprezentował między innymi - przewodniczący Ferdynand Domaradzki. Podczas sportowego spotkania obecni byli również przedstawiciele Biura Polonii - pan Aleksander Zając, szef biura i członek Konwentu Polonii w Niemczech. Nie zabrakło Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata“, a także licznej berlińskiej Polonii reprezentowanej przez wiele osób działających na rzecz polskiej kultury, sztuki, mediów. O wyjątkową atmosferę zadbali członkowie i sympatycy FC Polonia Berlin, pierwszego w Berlinie polskiego klubu piłkarskiego.

Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Prezydent Andrzej Duda, podsumował chwilę po meczu- Trochę emocji przeżyliśmy wszyscy, ale jest dobrze. Mecz zakończył się sukcesem, zyskujemy jeden punkt - prezydent dodał jednocześnie, że z okazji rocznicy Traktatu wynik meczu okazał się być bardzo pozytywny. Jednocześnie podziękował polskiej drużynie za grę i włożony wysiłek, a także radość, którą sprawili nam wszystkim.

tekst: Martyna Weilandt
zdjęcia: Martyna Weilandt
20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de
Dzien Polinii 2016

Polonia-Tag 2016
2016.04.17_Berlin_RajdPieszy
Berlińskie spotkania Polonii 2016

Spotkania Konsula Generalnego RP z berlińską Polonią weszły na stałe do kalendarza działań polonijnych w Berlinie. Spotkania te odbywają się dwa razy do roku i mają charakter informacyjno-konsultacyjny. Nowy Kierownik Wydziału Konsularnego RP Pan Marcin Jakubowski podtrzymał tą tradycję i przyjął zaproszenie Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie na pierwsze spotkanie 28.02.2016r, które jak zwykle odbyło się w Lübars w lutowy niedzielny wieczór.
Siedziba Polskiej Rady w Berlinie wypełniona była do ostatniego miejsca. Przybyło wiele osób, działających indywidualnie lub w polonijnych organizacjach, na rzecz polskiej kultury, sztuki, mediów. Spotkania na linii Dyplomacja-Polonia dają okazję do zapoznania się z najnowszymi kierunkami polityki państwa polskiego i ustaleniami MSZ. O zasadniczych zmianach w polityce wobec Polonii na świecie w roku 2016 poinformował Konsul Marcin Jakubowski. Zadania opieki nad Polonią na świecie wracają do Senatu RP, który od przedwojnia otaczał swoją opieką Polonusów. Ponieważ od kilku lat to MSZ ustalało ton i zadania polskiej polityki wobec Polonii musi upłynąć trochę czasu, aby Senat RP na nowo ustalił zasady współpracy z Polonią. Przewodniczący Rady Polskiej Ferdynand Domaradzki wezwał zebranych do odpowiadania na prośbę Senatu RP, do zgłaszania propozycji i uwag służących udoskonaleniu modelu opieki polskiego państwa nad Polonią i Polakami za granicą.
Konsul Marcin Jakubowski wyraził zadowolenie, że mógł przybyć na to jak powiedział, najważniejsze dla niego, bo robocze spotkanie z Polakami w Berlinie. Poinformował o przygotowaniach ze strony rządu polskiego i placówki w Berlinie do obchodów 25-lecia „Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym siąsiedztwie i wzajemiej współpracy” oraz działaniach polskiej dyplomacji na terenie Niemiec, które w najbliższym czasie skupiać się będą m.in. wokół spraw dotyczących nauczania języka polskiego.
Ważnym tematem spotkania były pieniądze czyli sposób przyznawania dotacji rządowych do projektów kulturalnych. Istnieją możliwości sfinansowania, jednak wciąż kontrowersje budzą kryteria, zwłaszcza jeśli chodzi o małe projekty indywidualne, które nie zawsze można zaplanować z rocznym wyprzedzeniem. O trudnościach związanych z prowadzeniem szkół polonijnych nauczających języka polskiego informowała Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, apelując o zinstytucjonalizowanie wsparcia dla szkół polonijnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Polskiej w Berlinie Małgorzata Tuszyńska poinformowała, że Zarząd Polskiej Rady we współpracy z Federalnym Zrzeszeniem Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech oraz Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja opracował projekt: „Język Polski w Niemczech: tożsamość-konsolidacja-perspektywa” wychodzący na przeciw tym potrzebom. Ze wszystkich projektów w dziedzinie: Edukacja projekt ten uzyskał najwyższą rekomendację Komisji MSZ i czeka na dalsze decyzje Senatu RP w sprawie wspierania nauczania języka polskiego w Niemczech. Projekt służy wsparciu placówek polonijnej oświaty działających na terenie Niemiec, podniesieniu jakości kształcenia języka polskiego i po polsku, promocji języka polskiego oraz ideii dwujęzyczności we wszystkich krajach związkowych RFN. Powołane zostanie Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech, które będzie starało się odpowiadać na potrzeby uczniów i nauczycieli języka polskiego w Niemczech.  20160228 spotkanie polonijne

Ważkim aspektem spotkania były tradycjne już wezwania do pomocy na rzecz Domów Dziecka w Polsce, pomocy bezdomnym oraz zakupu wypoważenia medycznego dla domu opieki w Polsce. (koszt 900,-euro). Ewentualni sponsorzy mogą nawiązać kontakt z Zarządem.
W spotkaniu wzięły udział berlińskie media oraz liczna grupa działaczy z instytucji i stowarzyszeń polonijnych. Oczywiście nie wszystkich – ale coraz liczniejsza grupa osób wykorzystuje właśnie te spotkania, inicjowane przez Radę Polską w Berlinie, aby poinformować o swoim przedsięwzięciach, zainteresować przygotowywanymi polonijnymi imprezami i wymienić się doświadczeniami w ich organizacji i pozyskiwaniu na nie środków. Taka współpraca potrzebna jest, by wspólnota polska mogła funkcjonować w atmosferze wzajemnego poszanowania i respektowania wartości polskiej historii, tradycji i kultury, wypełniając swe podstawowe zadania – godną reprezentację Polonii w oczach kraju gospodarzy i Polski oraz nieustającą pracę nad poprawą wizerunku Polski w świecie.
Normalność wkroczyła w relacje na linii Polonia- Dyplomacja co jest ewidentnym sukcesem liderów organizacji polonijnych oraz środowisk dążących do identyfikowania się z polskimi korzeniami.
Spotkanie Polonii poprzedziło walne zgromadzenie członków Polskiej Rady w Berlinie Związek Krajowy, na którym przedstawiciele najważniejszych berlińskich polonijnych organizacji po wysłuchaniu sprawozdania z rocznej działalnosci udzieli Zarządowi absolutorium za rok 2015.
Trzeba tu podkreślić, że tradycje wspólnych spotkań umacniają wizerunek Polonii w Berlinie, jako mniejszości dobrze zorganizowanej, o ciekawych pomysłach i dobrze zakorzenionej w berlińskiej rzeczywistości. Może nie zawsze jesteśmy zgodni, ale nie musimy obnosić tego na transparentach. Nasi niemieccy partnerzy postrzegają nas jako grupę dobrze zorganizowaną, zróżnicowaną lecz interesującą. Dobry obraz Polonii to dobre świadectwo dla Polski.

Tekst: Małgorzata Tuszyńska

POLSKA RADA ZWIAZEK KRAJOWY W BERLINIE
zaprasza na

WALENTYNKOWY BAL
w sobotę 20 lutego 2016 o godz.19.00
do ZAMKU W ŁAGOWIE

O niepowtarzalną atmosferę zadba profesjonalny wodzirej, a menu bogate w przysmaki polskiej kuchni zadowoli każde podniebienie.

Informacja i rezerwacja uczestnictwa:
F. Domaradzki: Tel. 0172 32 74 381
Ela Michalak: 0178 147 76 17
E-Mail: post@polskarada-berlin.de
Forma płatnosci: Berliner Sparkasse
IBAN: DE87 1005 0000 6016 6359 18,
BIC:BELADEBEXXX

  20160220_Bal_Lagow

20160130 koncert noworoczny


2017 2016 2015Copyright © Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.